Sosyoloji Okumaları – Postmodern Sanat Tartışmaları: Fredric Jameson

28 Aralık pazartesi akşamı sosyoloji okumalarında posmodern düşünce tartışmalarına devam edildi. Edebiyat ve sanat teorileri tartışmalarında etkin bir isim ve anlaşılması zor bir düşünür olan Fredric Jameson hakkında konuşmadan önce resim sanatı üzerinden klasik, modern ve postmodern dönem anlaşılmaya çalışıldı. Katılımcılarla birlikte resimlerdeki figürler, renkler, gerçeklik iddiası, anlam aktarımı üzerine değerlendirmelerde bulunuldu. “Sanat eleştirmenliği iddiası bulunmayan toplantıda amaç sosyal değişimi tablolar üzerinden okumak oldu. Resim gösterisinin son bölümünde postmodern resimlerdeki belirsizlik, elitizm eleştirisi, anlamsızlık, çoğulculuk ifade edildi. Resimler üzerinden sanatın gerçekliği temsil iddiasını yitirdiği tespitiyle Foucault’ya atıf yapıldı. Görsellerin ardından Jameson’un geç kapitalizm kültürü tahlillerine dair ana hatlar aktarıldı. Okuma Murat Öztürk hocamızın ritüalistik ve yapısalcı temelde postmodernizm eleştirileri ile son buldu. Gelecek pazartesi Derrida hakkında konuşmak üzere okuma sonlandı.