Sosyoloji Okumaları – Michel Foucault

Sosyoloji okumalarında bu hafta Michel Foucault ele alındı. Okuma öncesinde resim sanatı üzerinden temsil krizinin oluşumu aktarıldı. Foucault’nın temsil krizini nasıl ela aldığı temel analiz birimi söylem üzerinden ele alındı. Söylemin oluşumunun episteme ile ilişkisi üzerinden episteme türleri tartışıldı. Epistemenin iktidar kavramı ile bağı üzerinden hem iktidarın özellikleri hem de klasik ve modern iktidar biçimleri irdelendi. Modern iktidar döneminde hapisane, akıl hastanesi ve beden üzerinden kurulan denetime örnekler verildi. Sosyoloji, psikanaliz ve psikoloji vd. insan bilimlerinin iktidarın sürdürülmesini sağlayan bilgiyi nasıl ürettiği üzerine yapılan tartışmalarla okuma sona erdi. Haftaya Lyotard‘ın “Post-modern Durum” kitabını değerlendirmek üzere toplantı bitirildi..